| Abonare la RSS

Brasov – orasul de sub Tampa

July 14th, 2008 | 2 comentarii | Publicat in Turismul in Romania de

Ora?ul Bra?ov este pentru orice turist un punct de referin?? important pe harta României. Situat sub dealul Tâmpa din masivul Post?varu dispune de o suit? larg? de obiective turistice, hoteluri, restaurante pe toate gusturile.  Centrul vechi al ora?ului, cu Pia?a Sfatului, cu str?du?ele inguste ?i cu casele vechi atrag anual zeci de mii de turi?ti. Poiana Bra?ov, sta?iunea de iarna de mare renume este de asemenea un obiectiv important de v?zut, chiar ?i vara.

Vom incerca în rândurile de mai jos s? v? recomand?m câteva obiective turistice care consider?m c? sunt reprezentative pentru Bra?ov ?i trebuie neap?rat v?zute dac? sunte?i în ora?:

Biserica Neagr?1. Biserica Neagr? – cunoscut? ini?ial sub numele de biserica Sf. Maria, biserica evanghelic? din centrul vechi al Bra?ovului a devenit cunoscut? ulterior sub numele de Biserica Neagr? datorit? pere?ilor s?i innegri?i de fumul din incendiul devastator din 1689 care a cuprins o mare parte a ora?ului de odinioar?. Este unul dintre cele mai mare monumente gotice din România ?i cel mai mare edificiu religios dintre Viena ?i Istanbul, marcheaz? limita estic? a religiei evanghelice.

2. Pia?a Sfatului ?i Casa Sfatului – aceste dou? enit??i pot fi cu greu separate de aceea le-am al?turat. Astfel dac? poposi?i în aceast? pia?a din centrul Bra?ovului, ve?i putea observa chiar în centrul pie?ei Casa Sfatului. Aceasta a servit în trecut ca prim?rie, iar în prezent ad?poste?te Muzeul Jude?ean de Istorie.

3. Poiana Bra?ov – sta?iunea de iarn? atât de binecunoscut? se afl? la câtiva kilometrii de centrul ora?ului ?i este o destina?ie foarte popular? atât iarna cât ?i vara, dispune de pârtii de schi de o calitate bun? ?i unit??i de cazare ?i agrement la standarde europene.

Casa Sfatului4. Cetatea Bra?ovului ?i bastioanele sale – Cetatea Bra?ovului a fost construit? începând cu 1395, pe parcursul timpului în jurul s?u au fost construite ?i diferitele bastioane numite dup? diferitele bresle care le-au construit ?i care aveau sarcina de a le men?ine în stare bun?. Astfel pute?i vizita : Bastionul ?es?torilor, Bastionul Fierarilor, Turnul Alb, Turnul Negru.

Nu v? r?mâne decât s? porni?i spre acest ora? pentru a-i descoperi ?i celelalte secrete.

Pentru o mai bun? orientare prin ora? v? recomand?m: Harta Bra?ovului

Share
Tags: , , , , , , , , ,